Informasjon
Det tros- eller livssynssamfunnet du melder deg ut av har ikke krav på å vite hvor du har tenkt å melde deg inn. Dersom du er oppført i mer enn ett tros- eller livssynssamfunn, vil ingen av samfunnene motta statlig/kommunal tilskudd for deg.

Dermed er det viktig å kun være medlem av ett tilskuddsberettiget tros- eller livssynssamfunn. Dersom du ikke er sikker på om og/eller hvor du er innmeldt, kan du ringe Brønnøysundregisteret på 75 00 75 00 og be om å få sjekket din tilhørighetstatus.Det er kun du som kan sjekke din eller dine barns tilhørighetstatus.

Visste du at.. I følge § 3.3 Tilhørighet og medlemskap i kirkeloven blir barn automatisk medlem av Den norske kirke. Derfor er det viktitig at du som muslim melder deg selv og dine familiemedlemmer i et islamsk trossamfunn. I følge § 3.6 Tilhørighet og medlemskap kan barn over 15 år selv melde seg inn eller ut av et trossamfunn (inkl. Den norske kirke).

Alle registrerte tros- og livssynssamfunn mottar støtte pr. medlem fra stat og kommune tilsvarende bevilgningene til Den norske kirke pr. medlem. Vil du ikke at din del av støtte går til et islamsk trossamfunn? Du må selv finne ut hvor du er registrert fra før. For å finne ut om du er medlem i Den norske kirken, ta kontakt med dem. Tlf. 23 08 12 00, faks 23 08 12 01 post.kirkeradet@kirken.no Du må selv melde deg ut av Statskirken eller det trossamfunnet du står registrert i.

Har du ytterligere spørsmål, kan du lese om Lov om trudomssamfunn og ymist anna eller kontakte vår forstander på E-post/telefon.

Ønsker du å bli medlem hos oss?
Alle muslimer (barn og voksne) med bopel i Norge kan bli medlemmer i Søndre Nordstrand Muslimske Senter. Det kreves at du er utmeldt fra andre tros- og livssynssamfunn. Medlemskapet i SNMS er gratis. Det er viktig at du melder fra om adresse- og navneendringer til oss.

Barn under 15 år må ha tillatelse fra foreldre/foresatte. Personopplysninger vil ikke bli utlevert til andre og blir kryptert ved overføring.

Du kan melde deg inn på følgende måter:
1. Bruk vår online medlemsregistrering for å bli medlem.
– Er du allerede medlem i et annet trossamfunn og ønsker å bli medlem i Søndre Nordstrand Muslimske Senter, må du melde deg ut fra det trossamfunnet. Les mer om utmelding under.

2. Last ned innmeldingsskjema.
– Fyll ut skjema, print ut, signer og send per post til: Postboks 100, Mortensrud, 1215 Oslo, Norway eller E-post til forstander.

For å melde deg ut fra ditt ekisterende tros- eller livssynssamfunn må du gjøre følgende:
– Last ned utmeldingsskjema (krever Acrobat Reader) Fyll ut skjema, print ut, signer og send til tros- eller livssynssamfunnet.
– Kontakt ditt tros- eller livssynssamfunn. Husk å be om å få utmeldingsattest så snart som mulig

Utmelding fra tros- eller livssynssamfunn må skje skriftlig eller ved personlig fremmøte.

Hvor er vi?

Lofsrudveien 1
1281 OSLO

Organisasjonsnr: 987 627 824

post@muslimskesenter.no

IMG_1551
Ønsker du å gi et økonomisk bidrag?