Bestillingsskjema Nikah

Sjekkliste før bestilling og absolutte krav før Nikah kan gjennomføres i regi av:
Søndre Nordstrand Muslimske Senter.

– Det er ikke tillatt å pynte / dekorere SNMS sine lokaler.
– Det er tillatt med maks 80 personer under Nikah (inkl. kvinner, menn og barn)
– Det er kun tillatt å servere: søtsaker/mithai, frukt, dadler, nøtter, pakore og samose. Husk at det er ikke tillatt med annet matservering. Heller ikke pizza eller andre matretter. 
– Kleskode i henhold til Nikah i moskéen.
– Dere må rydde i moskélokalene før dere forlater.

Under skrives navnet på kontaktperson og ansvarlig for arrangementet.

Nærmere regler for inngåelse av ekteskap følger av ekteskapsloven

(LOV- 1991-07-04.47), med spesiell henvisning til lovens kapittel 1, 2 og 3.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-07-04-47 – KAPITTEL_1-1

Hvor er vi?

Lofsrudveien 1
1281 OSLO

Organisasjonsnr: 987 627 824

post@muslimskesenter.no

IMG_1551
Ønsker du å gi et økonomisk bidrag?