Bli medlem

Alle muslimer (barn og voksne) med bopel i Norge kan bli medlemmer i Søndre Nordstrand Muslimske Senter. Det kreves at du er utmeldt fra andre tros- og livssynssamfunn. Medlemskapet i SNMS er gratis. Det er viktig at du melder fra om adresse- og navneendringer til oss.

Barn under 15 år må ha tillatelse fra foreldre/foresatte. Personopplysninger vil ikke bli utlevert til andre og blir kryptert ved overføring.

Bruk vår online medlemsregistrering for å bli medlem:
– Er du allerede medlem i et annet trossamfunn og ønsker å bli medlem i Søndre Nordstrand Muslimske Senter, må du melde deg ut fra det trossamfunnet. Les mer om utmelding under.

Ønsker du allikevel å gjøre det skriftlig:
Last ned innmeldingsskjema. Fyll ut skjema, print ut, signer og send per post til: Postboks 100, Mortensrud, 1215 Oslo, Norway eller E-post til forstander.

For å melde deg ut fra ditt ekisterende tros- eller livssynssamfunn må du gjøre følgende:

– Last ned utmeldingsskjema (krever Acrobat Reader) Fyll ut skjema, print ut, signer og send til tros- eller livssynssamfunnet.

– Kontakt ditt tros- eller livssynssamfunn. Husk å be om å få utmeldingsattest så snart som mulig!

Utmelding fra tros- eller livssynssamfunn må skje skriftlig eller ved personlig fremmøte.

Hvor er vi?

Lofsrudveien 1
1281 OSLO

Organisasjonsnr: 987 627 824

post@muslimskesenter.no

IMG_1551
Ønsker du å gi et økonomisk bidrag?