Byggeprosjektet: SNMS (Trinn for trinn)

Behov og etterspørsel
Bydel Søndre Nordstrand er under stadig utvikling. I tillegg til Mortensrud er tilknyttede områder som Dal/Brenna, Bjørndal og Klemetsrud under utvidelse og befolkningsveksten er størst i disse områdene. Det er videre planer om å etablere en ny bydel, Gjerdsrud-Stensrud, steinkast unna Mortensrud med inntil 10 000 nye boliger. Utbyggingsperioden vil ha en varighet på over 10 år og området antas å gi Oslo en befolkningsvekst med 25 0000 mennesker. Mortensrud er og vil både under og etter utbyggingen på Gjerdsrud- Stensrud, være et viktig møtepunkt for kollektivtransport/trafikk til og fra byen.

Den dag i dag praktiseres religiøse samt kulturelle aktiviteter blant våre medlemmer og brukere i en plasthall på Mortensrud. Dette til tross for bitende kulde om vinteren og betydelig varme om sommeren i hallen. Folk møter uavhengig opp hver uke for å sammen finne sinnsro og fred gjennom Salah og dua iht. kjære Profet Muhammad (Sallahu aleihi wassalam) sin forkynnelse og Allah (Subhanahu wa ta`ala) sitt budskap. Utenom plasthallen på Mortensrud finnes det dessverre ikke tilgjengelige lokaler for oss. Dette til tross for et stort behov og engasjement blant lokalbefolkningen. Det er nettopp dette behovet og engasjementet som har medført til at vi per i dag ønsker å bygge et kultur- og religionsbygg på Mortensrud.

Byggetomt og regulering
Eiendommen er regulert til byggeområde for allmennyttig formål, jf. reguleringsplan S-4372, vedtatt 11.06.2008. Gjeldende regulering tillater maks bruksareal på 800 m2 hvor maks 50 % kan brukes til religionsformål. Reguleringen forutsetter videre at bygget har en religionsnøytral utvendig utforming. Det skal samtidig avsettes areal til 1 parkeringsplass pr. 10 seter/hoder innenfor planområdet. 10 % av totalt antall parkeringsplasser skal tilrettelegges for forflytningshemmede. Maks 10 parkeringsplasser kan anlegges på terreng. Det skal videre avsettes plass til minst 2 sykkelparkeringsplasser pr. 10 seter innenfor planområdet.

For å kunne oppfylle de relativt strenge parkeringskravene og samtidig legge av areal til annen regulert bruk og plass, må bygget ha en større parkeringskjeller.

MER KOMMER!

Hvor er vi?

Lofsrudveien 1
1281 OSLO

Organisasjonsnr: 987 627 824

post@muslimskesenter.no

IMG_1551
Ønsker du å gi et økonomisk bidrag?