Undervisning

SNMS Skole - Utdannelse for våre generasjoner

SNMS ønsker alle barn og ungdommer fra Søndre Nordstrand og omegn velkommen til et spennende og lærerikt undervisningsprogram. Moskeen har etablert SNMS Skole som tilbyr kurs og aktiviteter på ulike nivåer og oppfordrer barn og ungdommer av alle bakgrunn til å melde seg. SNMS opprettet SNMS Skole slik at vi kunne tilby undervisning og ulike aktiviteter til ungdom.

Vi ønsker å gi våre barn en følelse av samhold og trygghet, samt bygge en norsk-muslimsk identitet. Vi mener at vi kan oppnå dette ved å formidle Islams grunnleggende prinsipper basert på kjærlighet, toleranse og kunnskap. 

Islamundervisning i helgen (lørdag og søndag), koranundervisning i hverdagene (3 dager i uken). Hifz klasse 4 dager i uken og ungdomsklasse 1 dag i uken. Dere kan selv velge om eleven skal delta kun på helgeskole, koranundervisning, hifzklasse eller begge deler.

Vi har også språkundervisning inkludert som valgfag i helgeskolen, både urdu og arabisk. Barn lærer ikke bare fra undervisningen i klasserommet, men også fra adferd og handlinger av de voksne rundt seg. Våre kvalifiserte lærere er også observante muslimer som tjener som gode rollemodeller

Undervisninger

Hvordan melder man seg på?
Fyll ut påmeldingsskjema på den undervisningen du ønsker. Det er viktig å fylle riktig e-postadresse og mobilnummer til kontaktpersonen. Etter endt påmelding sender vi informasjon til deg på e-post om det er tilgjengelig plass eller ikke. Dersom dere får tilbud, kommer informasjon om online betaling. Etter at betaling er utført/OK, vil plassen være bekreftet. Vi sender nærmere informasjon om oppmøte og kursoppsett før skolestart. NB! Hele kursavgiften skal betales. Plassen blir bekreftet etter at hele semesteravgiften er betalt.

Helgeskole
Informasjon
I helgene mellom kl. 10:00 - 13:00 vil vi tilby undervisning om Islam på norsk. Pensum vil være tilpasset skolegående elever fom. 2. trinn til 10.trinn, og elevene deles i grupper basert på alder og nivå. Språkundervisning som valgfag i urdu og arabisk. SNMS har ansatt kvalifiserte lærere og lager et passende læringsplan for de ulike gruppene.
Koranundervisning
Informasjon
På ukedager mellom kl. 1530 - 1830 (tirsdag, onsdag og torsdag) blir det holdt klasser for innføring i resitasjon av Koranen (tajweed) for alle aldersgrupper fom 1.trinn (6-år) og oppover
Ungdomsskole
Informasjon
Ungdomsskole ( fra 14 år og oppover ) Kl. 10:00 - 12:00. Valgfag språk Arabisk/Urdu ( Kl. 1200 - 1300 ) Følgende temaer blir undervist: - Innføring i islamsk tro og praksis - Koranen og hadith-samlinger - - Veiledning for yrkesvalg og studieveiledning - Rusmidler - Helse og sosial - Turer og andre sosiale aktiviteter.
Koranundervisning
- helg
Informasjon
I helgene mellom kl. 1300 - 1430 (lørdag og søndag) blir det holdt klasser for innføring i resitasjon av Koranen (tajweed) for voksne og barn fom 1.trinn (6-år) og oppover. Det vil være mannlige og kvinnelige lærere.
Urdu-undervisning
Informasjon
Urdu undervisning for ungdomskole og videregående skole elever. Hjelp til forberedelse på morsmål eksamen i urdu på videregående skole.
Hifz klasse
Informasjon
Hifz klasse (memorere) for gutter og jenter hvor de kan få hjelp med å lære seg Koranen utenat. Det vil være mulighet for hifz av hele Koranen eller utvalgte Surah. Undervisningen er lagt opp slik at en elev skal kunne memorere hele Koranen i løpet av 6 år. Undervisningen holdes på hverdager (4 dager i uken) kl.1530-1830.

Skoleavgift

Hvorfor kursavgift?
Vi ønsker å etablere et undervisningsprogram som engasjerer og er basert på kvalitet og kontinuitet. Vi har ansatt kvalifiserte lærere (lærere kan være av begge kjønn), og sikre at foreldre som sender sine barn til moskeen får noe ut av innsatsen og tiden de investerer. Med kursavgift oppfordrer man elevene og deres foresatte til å yte ekstra og fullføre hele kurset. Det motiverer også lærerne til å lage gode læringsplaner og følge opp elevene der det trengs mest. SNMS har et ønske om at alle barn skal ha tilbud for å delta på undervisningsprogrammet.

Dersom det er familier som ikke har mulighet til å betale skoleavgift, bes de om å kontakte skole ansvarlig på skole@muslimskesenter.no eller på telefon 98 00 21 14

Helgeskole / Ungdomsskole
Per måned

1 barn: 300kr
2 barn: 267kr
3 barn+: 244kr

Per semester

1 barn: 1500kr
2 barn: 2670kr
3 barn+: 3660kr

Koranundervisning
Per måned

1 barn: 300kr
2 barn: 267kr
3 barn+: 244kr

Per semester

1 barn: 1500kr
2 barn: 2670kr
3 barn+: 3660kr

Helgeskole og Koranundervisning
Per måned

1 barn: 400kr
2 barn: 350kr
3 barn+: 325kr

Per semester

1 barn: 2000kr
2 barn: 3500kr
3 barn+: 4875kr

Hifz klasse
Per måned

1 barn: 300kr
2 barn: 267kr
3 barn+: 244kr

Per semester

1 barn: 1500kr
2 barn: 2670kr
3 barn+: 3660kr

Hifz klasse og Helgeskole
Per måned

1 barn: 400kr
2 barn: 350kr
3 barn+: 325kr

Per semester

1 barn: 2000kr
2 barn: 3500kr
3 barn+: 4875kr

Koranundervisning - helg
Per måned

1 barn: 250kr
2 barn: 225kr
3 barn+: 200kr
Voksne: 250kr

Koranundervisning - helg og Helgeskole
Per måned

1 barn: 350kr
2 barn: 300kr
3 barn+: 275kr

Visjon / pensum

– Innstille en bevissthet og kjærlighet til Allah subhanahu wa ta’ala, samt erkjenne og elske vår kjære Profet
  Muhammad (fred og velsignelse være med ham).
– Bygge en norsk-muslimsk identitet.
– Gi et fundament i islamsk tro, praksis, historie og tradisjoner.
– Formidle kunnskap om islam og samfunnet vi lever i.
– Tilby barn en grunnleggende innføring i Islams pilarer, tradisjon og åndelighet.
– Skape samfunnsengasjement og respekt for andre.
– Opprette et positivt læringsmiljø som fasiliterer deres vanlige skolegang.

Fireårsplan Koranundervisning
1. År

Første semester
Qaidah nivå 1-2-3
Dua bok nivå 1-2
Andre semester
Qaidah nivå 4-5
Juz Amma 5 Surah
Dua bok nivå 3
Salah
1-4 Kalimah
Dua for ulike anledninger

2. År

Første semester
Juz Amma
Tajweed bok
Dua bok nivå 3-4
Andre semester
Juz Amma
Tajweed bok
Dua bok nivå 3-4
Salah – Adhan
5-6 Kalimah
Iman-e-Mujmal
Iman-e-Mufassal
Dua for ulike anledninger

3. År

Første semester
Juz Amma
Juz 1 – 3
Tajweed bok
Dua bok 4
Andre semester
Juz 4 – 9
Tajweed bok
Dua bok 5
Salah – Dua Qunoot
Janaza dua
Dua for ulike anledninger

4. År

Første semester
Juz 10-18
Tajweed bok
Dua bok nivå 5
Andre semester
Juz 19-29
Dua bok nivå 6
Surah
Hadith

Femårsplan Koranundervisning ​
1. År

Første semester
Qaidah nivå 1-2-3
Dua bok nivå 1-2
Andre semester
Qaidah nivå 4
Dua bok nivå 3
Salah
1-4 Kalimah
Dua for ulike anledninger

2. År

Første semester
Qaidah nivå 5
Dua bok nivå 1-2
Andre semester
Juz Amma
Dua bok nivå 3
Salah
1-4 Kalimah
Dua for ulike anledninger

3. År

Første semester
Juz Amma
Tajweed bok
Dua bok nivå 4
Andre semester
Juz 1 – 3
Tajweed bok
Dua bok nivå 4
Salah – Dua Qunoot
Janaza dua
Dua for ulike anledninger

4. År

Første semester
Juz 4 – 9
Tajweed bok
Dua bok nivå 5
Andre semester
Juz 10-15
Dua bok nivå 5

5. År

Første semester
Juz 10 – 18
Tajweed bok
Dua bok nivå 5
Andre semester
Juz 19-29
Dua bok nivå 6
Hadith

1. og 2. klasse
Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ

Tawheed
Allahs vakre navn
Skaperen
Forsyneren
Allah ser alt
Allah hører alt
Den Allvitende
Den Tilgivende
Allah tester oss

Islam

Iman
Islams fem søyler
Troen på Allah
Engler
Allahs bøker
​Den hellige Koranen
Historier i Koranen
Profeter
​Dommedagen
Masjid

Profeten Muhammad ﷺ

Siste Sendebud ﷺ
Familien til Profeten ﷺ
Nabi og Rasul
Salawat
Nasheed

 

Manerer og oppførsel

Respektere alt som Allah har skapt
Høflighet
Være inkluderende
Være ansvarlig
Omsorg mot dyr
Gode intensjoner
Være snill
Å snakke sant
Renslighet
Manerer for å spise og drikke
Halal og haram mat
Starte med Bismillah

Korte dua, Hadith, arabiske ord og uttrykk
Historier om profeter

​Adam عليه السلام
Noh عليه السلام
Yaqub عليه السلام
Ibrahim عليه السلام
Mosa عليه السلام
Yunus عليه السلام
​Isa عليه السلام

Islamske måneder

Høytider
Ramadan
Id ul fitr
Id ul Adha
​Mawlid

Koranen (memorere med tajweed)

Surah Al-Fatihah
10 siste surah

3. og 4. klasse
Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ

Tawheed​
Allahs vakre navn
Hellige trossetningene
Vår tro

Fiqh

Viktige fiqh begreper
Renslighet
Ghusl
Wudu
Tayammum
​Salah

Sirah til Profeten ﷺ

Fødselen
Barndommen
Ungdomstiden
Den første åpenbaringen
Begynner å forkynne islam
Den første gruppen av Muslimer
Den første invitasjonen til Islam
Vanskelige år med motgang
Nattreisen
Migrering fra Mekka 

Historier om profeter

Ayyub عليه السلام
Yusuf عليه السلام

Profetens ﷺ følgesvenner
Manerer og oppførsel

Adab relatert til:
leggetid, våkne opp, 
ved nysing, gjesping,
tannpuss og ​gå på toalettet.
Bading og dusjing
Bekledning
Adab mot foreldre
Respektere de eldre
Respekt for lærere
Naboens rettigheter​

​Moral og etikk

Å være rettferdig
Tålmodighet
Misunnelse
Grådighet
Oppriktighet – Ikhlas
Ærlighet
Veltalenhet
Vennlighet
​Tilgivelse

Koranen (memorere med tajweed)

Surah Al-Qadr
Surah At-Qari’ah
Surah Al-Asr
Surah Al-Humazah
Ayat ul-Kursi

5. og 6. klasse
Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ

Tawheed​
​Allahs vakre navn

Fiqh

Salah
Fredagsbønn
​Begravelsebønn
Id bønn
Fasten

Sirah til Profeten ﷺ

Madani perioden
Folket i Medina
Endring av Qibla fra Jerusalem til Mekka
Slaget ved Badr og Uhud
Erobringen av Mekka
Slaget ved Honayn og Tabok
Avskjedspilegrimsferden Bortgangen

Manerer og oppførsel

​​Fem moralske dyder
​Manerer av å resitere Koranen

Moral og etikk

​Hjelpe hverandre
Høflighet
Holde tiden
Å kaste bort penger
Å lese gode bøker

Historier om profeter

Hod عليه السلام
Salih عليه السلام
​Dawod عليه السلام
Solayman عليه السلام

Profetens ﷺ følgesvenner

De fire khalifene
Islams historie

Historier i Koranen og dua
Koranen (memorere med tajweed)

Surah  Ad-Duhaa
Surah Ash-Sharh

7. og .8 klasse
Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ

​Troen på Allah
Troen på al-akhirah, dens straff og belønning
God og dårlig skjebne er fra Allah
Troen på profetene
Hva er tro 

Fiqh

Zakah
Hajj

Sirah til Profeten ﷺ

Berømte mirakler 
Profetens ﷺ hustruer

Manerer og oppførsel

Ydmykhet
Livets gleder
Valg av venner
Sosial samhold
Holde våre løfter

Leksjoner fra

Surah-Al-Fatihah
Surah-Al-Mulk

Historier om profeter​

Lot عليه السلام
Shoayb عليه السلام
Isa عليه السلام

Koranen (memorere med tajweed)

Surah – Al-Mulk
10 første versene av Surah Al-Kahf

40 hadither av Imam Nawawi
Ungdomstrinn
Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ

Bevis for Allahs enhet og kraft
Tro på det usette, ghai’b

Aqaid

Hva er Ahle-Sunnah wal-jamaah 
Hva tror vi om Profetens ﷺ følgesvenner
Hva er troen og praksisene som fører til Kufr

Sirah til Profeten ﷺ

Ahlebait​
Profetens ﷺ utseende
(Shama’il al-Muhammadiyya )

Koran og vitenskap, studiet av hadith

Store muhaddaseen og deres bøker
Islams historie
Tajweed regler
De fire lovskolene

Al-asharah al-mubash-sharah

Tegnene før Dommedagen

Leksjoner fra​

Surah Yusuf
Surah An-Nur

Sentrale kvinnelige skikkelsene i islam

Khadijah رضي الله عنها
Aisha رضي الله عنها
​Fatima رضي الله عنها

Historier i Koranen og dua
Auliya Allah
Norsk-muslimsk identitet
Studieveiledning og yrkesvalg
Sufisme

Reglement

Vi er avhengige av å samarbeide med foreldrene og fastsette regler for elevene når de er hos oss. For å kunne opprettholde en sunn læringsmiljø har vi satt opp følgende punkter:

Alle foreldrene må: 
– Passe på at barnet deres er passende kledd og forberedt til skolen.
– Sørge for at barnet deres går regelmessig og til rikitig tid til skolen. Informer skolen om deres barns fravær eller sen ankomst omgående.
– Gi beskjed på forhånd pr SMS til kontaktlærer at eleven blir borte fra skolen (i god tid, minst 15 min før oppstart). Ved ugyldig fravær 3 helger på    rad uten noe beskjed, kan barnet miste plassen. Plassen gis til andre som er på venteliste. Er fraværet over 20% kan en miste vurderingsgrunnlag til eleven.
– Søke om permisjon for fravær i lengre perioder, søknad sendes til skoleansvarlig/rektor.
– Overholde alle kjøreregler til skolen. 
– Selv ordne transport hjem hvis de er for sent eller ute av stand til å hente barna fra skolen. Lærerne er ikke ansvarlige for å ta vare på barna når    klassen slutter.
– Gi korrekt nåværende adresse, telefonnummer, e-postadresser til skolen i begynnelsen av hver semester og oppdater informasjon når det er endringer.
– Hjelpe til med å utvikle og implementere den individuelle planen for deres barns forbedring og møte opp når det er nødvendig

Alle elever må:
– Ha med nødvendige lærebøker og skrivesaker.
– Adlyde og respektere lærere, moskeen og medelever.
– Ikke forstyrre andre klasser og lærere.
– Rekke opp hånden før de snakker, være stille under klassetimen,
  ikke rope, hviske, le eller forstyrre undervisningen på andre måter.
– Ikke røre ting i klasserommet de ikke eier.
– Slå av mobiltelefonen i skoletiden.
– Ikke forlate klassen eller moskeens lokaler uten lærerens tillatelse.
– ikke løpe, spille eller heve stemmen i bønnesalen.
– ikke være voldelig eller mobbe andre.
– Ikke spise eller drikke i timen uten beskjed fra lærer.

Skoleferier

Bøker

For bestilling og kjøp av bøker, besøk misbah.no
Trykk på en bok for online lydbok.

DUA BOK

Sveip til høyre/venstre

ANDRE BØKER

Hvor er vi?

Lofsrudveien 1
1281 OSLO

Organisasjonsnr: 987 627 824

post@muslimskesenter.no

IMG_1551
Ønsker du å gi et økonomisk bidrag?